Áno
Nie
ROZLET Fit v každom veku!

O nás 

Sme občianske združenie, registrované na Ministerstve vnútra SR 30.9.2010 pod č. VVS/1-900/90-36217. Naša činnosť je zameraná na voľno-časové aktivity v oblasti športu a v oblasti celoživotného vzdelávania.